POLICHTY – SUCHA GÓRA

Ścieżka przyrodnicza

ładowanie mapy - proszę czekać...

Ośrodek Edukacji Ekologicznej: 49.815049, 20.879916

Od budynku Ośrodka Edukacji Ekologicz­nej w Polichtach ścieżka prowadzi naj­pierw dnem doliny ku południu, a następ­nie wznosi się na jej zachodnie zbocze i zawraca ku północy, by po dłuższym spacerze leśnym zejść znowu w dolinę i zamknąć pętlę przy Ośrodku Eduka­cji. Pierwotnie na ścieżce wyznaczono 10 przystanków opisanych numerami na drzewach. Uzupełniono je później tablicz­kami opisującymi indywidualne zjawiska przyrodnicze.
Długość 1,7 km, czas 0:40 godz. Suma podejść/zejść 55 m

POCZĄTEK TRASY przecina łąkę obok bu­dynku Ośrodka. To przystanek Łąka. Obszer­na tablica opisuje gatunki roślin zielnych tworzących to środowisko, a także zamiesz­kujące je gatunki bezkręgowców, takich jak pająki, motyle i chrząszcze oraz kręgowców
– jaszczurek i węży. Kolejna tablica przedstawia popularne gatunki ptaków – między innymi dzięcioła, ziębę, kowalika, kosa. Ścieżka zanurza się w las i malowniczymi drewnianymi mostkami prowadzi obok stanowiska kopytnika pospolitego i skrzypu olbrzymiego i wychodzi na brzeg śródleśne­go stawu – przystanek Staw.

IMG_9074

Staw jest miejscem bytowania i rozrodu licznych gatunków zwierząt, w tym chronio­nych płazów, takich jak żaba trawna, wodna i jeziorkowa, ropucha szara, traszka zwy­czajna i grzebieniasta. Bytuje tu i rozmnaża się również zaskroniec zwyczajny. Wśród licznych bezkręgowców uwagę zwracają ślimaki (błotniarka stawowa i zatoczek rogowy), okazały, drapieżny chrząszcz – pływak żółtobrzeżek, wodne pluskwiaki różnoskrzydłe (pluskolce i żyrytwy), a także ślizgające się po powierzchni wody nartniki. Nad jej taflą królują ważki, m.in. żagnica, ważka płaskobrzucha, szablak krwisty, łątka dzieweczka i pałątka pospolita.
Przy kolejnym mostku zaobserwować można odsłonięcie piaskowców w wysokiej skarpie wyrzeźbionej przez erozję boczną potoku – przystanek Geologia. Obok tabli­ca przedstawiająca parzydło leśne – gatu­nek objęty ochroną.

Stąd ścieżka wznosi się w górę zbocza, mija przystanek Mchy i porosty oraz tablicę objaśniającą widoczną tu pułapkę feromo­nową. Schodkami ziemnymi schodzi na dno niewielkiego suchego wąwozu i również schodkami wspina się na jego przeciwne zbocze. Dwa kolejne przystanki to Króle­stwo grzybów i dalej Widłaki, a między nimi tablica przedstawiająca stanowisko cisa pospolitego. Ścieżka łukiem okrąża zbocze, schodząc na dno dolinki potoku spływają­cego spod Budzynia.
Tu, nad potokiem znajduje się przysta­nek Bakterie symbiotyczne i nieco dalej przystanek Potok. Ostatnim przystankiem przed wyjściem na drogę w dolinie Ośrodka jest Negatywna antropopresja.

IMG_9080-1