Grzybienczyk-wodny-MK

Flora

Flora Parku liczy około 800 gatunków roślin naczyniowych oraz ponad 140 gatunków mszaków. Najcenniejszym składnikiem szaty roślinnej Parku są ekosystemy leśne o wysokim stopniu naturalności. Dominujące gatunki drzew to: buk zwyczajny, jodła pospolita, sosna zwyczajna oraz dąb szypułkowy. Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem leśnym jest zespół żyznej buczyny karpackiej – okolice Jamnej, Siekierczyny, Borowej i Bruśnika.

W szczytowych partiach Rosulca (Jamna) i paśmie Mogiły występuje zespół kwaśnej buczyny górskiej. W warstwie krzewów panuje odnawiająca się jodła z domieszką leszczyny. Natomiast w runie leśnym najczęściej spotkać można jeżynę gruczołowatą, zawilca gajowego, konwalijkę dwulistną, żywca gruczołowatego. W najniżej położonych partiach Parku charakterystycznym zbiorowiskiem leśnym jest zespół grądu z grabem zwyczajnym. Ciekawe naturalne zbiorowiska nieleśne tworzy roślinność naskalna, porastająca wychodnie piaskowca ciężkowickiego oraz liczne gatunki naskalnych porostów, a także płaty roślinności o charakterze muraw kserotermicznych (na zboczach dolin rzek Białej i Dunajca) z kłosownicą pierzastą i ciemiężykiem białokwiatowym.

O szczególnej wartości przyrodniczej Parku świadczy występowanie ok. 80 gatunków roślin chronionych, cennych i zagrożonych. Spotykane są tu między innymi: widłaki – jałowcowaty, goździsty, wroniec widlasty; paprocie – podrzeń żebrowiec, pióropusznik strusi; ponadto – goryczka trojeściowa, kłokoczka południowa. Teren Parku odznacza się ponadto zróżnicowaniem gatunkowym grzybów, wśród których można spotkać rzadkie, wpisane na czerwoną listę gatunki, np.: soplówka jodłowa, siedzuń sosnowy czy borowiec dęty.

Fauna

Stopień przekształcenia środowiska naturalnego oraz duża różnorodność warunków siedliskowych sprawiają, że fauna Parku wyróżnia się dużym bogactwem i zróżnicowaniem gatunkowym, przy znacznym udziale gatunków chronionych, rzadkich, a nawet ginących. Wśród nich należy wymienić między innymi ptaki, takie jak: dzięcioł białogrzbiety, puszczyk uralski, pójdźka, bocian czarny, krogulec, dzięcioł czarny; gady: zaskroniec, żmija zygzakowata, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec; płazy: traszka grzebieniasta i traszka zwyczajna, salamandra plamista, kumak górski, ropuchy oraz liczne gatunki żab; ssaki: popielica, orzesznica, rzęsorek rzeczek, bóbr europejski, jeż oraz liczne gatunki nietoperzy, m. in. podkowiec mały.

Na terenie Parku stwierdzono występowanie wielu chronionych i rzadkich gatunków chrząszczy: biegacz skórzasty, biegacz fioletowy, biegacz zielonozłoty, biegacz granulowany, tęcznik liszkarz. Ponadto spotkać można gatunki motyli, takie jak: paź żeglarz, mieniak stróżnik, mieniak tęczowiec, zmierzchnica trupia główka, krasopani hera.

nocek-Bechsteina