DIABLE SKAŁY W BUKOWCU

Ścieżka przyrodnicza

Eksportuj jako KML dla Google Earth/Google MapsOtwórz niezależną mapę w trybie pełnoekranowymUtwórz kod obrazkowy QR dla niezależnej mapy w trybie pełnoekranowymEksportuj jako GeoJSONEksportuj jako GeoRSS
Diable Skały

ładowanie mapy - proszę czekać...

Rezerwat Diable Skały w Bukowcu: 49.749885, 20.847244

Jeśli zespół skałek pod Ciężkowicami jest Skamieniałym Miastem, to Diable Skały nazwać można skamieniałą wsią. Podobne formacje skalne – ale zanurzone w starym bukowo-jodłowym lesie z dala od głów­nych dróg. Na szlaku tego spaceru najpew­niej nie spotka się wielu turystów, za to słychać śpiew ptaków i szum drzew.
Długość 1,4 km, czas 2:00 godz. Suma podejść/zejść 105 m

IMG_4043

REZERWAT DIABLE SKAŁY

Diable Skały to zespół baszt, ambon, ścian i grzybów skalnych o wysokościach do 15 metrów i długości do 100 metrów, wypreparowanych w północnym zboczu wąskiego grzbietu Bukowca, opadającego na zachód do doliny Paleśnianki. Stanowią one pas wychodni bardzo gruboławico­wych piaskowców i zlepieńców ciężkowic­kich z dolnego eocenu, poddanych wietrze­niu mechanicznemu w warunkach klimatu peryglacjalnego epoki lodowcowej.
Na przekrojach i powierzchniach ławic zaobserwować można typowe struktury sedymentacyjne oraz erozyjne. W rejonie pasa wychodni występują schrony i jaskinie związane z rozwojem osuwisk i przechyla­nia się oraz odkłuwania bloków skalnych od podłoża. Największą z nich jest DIABLA DZIURA – druga pod względem głębokości (42,5 m) i dziewiąta pod względem długo­ści korytarzy jaskinia typu szczelinowego w polskich Karpatach Zewnętrznych.

Ze względu na występowanie struktur tektonicznych i towarzyszących im form mi­neralnych, przy swojej znacznej głębokości i specyfice struktur szczelinowych, jaskinia Diabla Dziura jest wyjątkowo cennym obiek­tem geologicznym. Z powodu jej wartości dla nauki nie jest dostępna dla ruchu turystycz­nego.
Szczytowe pasmo skałek wśród bukowego lasu na Bukowcu objęte zostało w roku 1953 ochroną w formie rezerwatu przyrody nieożywionej. Przez rezerwat prowadzi szlak niebieski Jamna – Siekierczyna – Bukowiec – Jamna Potoki. Zwiedzanie rezerwatu w pętli zamkniętej umożliwia natomiast ścieżka przyrodnicza Diable Skały, z przystankami i tablicami informacyjnymi przy ciekawszych skałkach, a także przy wejściu do jaskini Dia­bla Dziura. Tablice informują o każdej z form skalnych, a także o gatunkach flory i fauny charakterystycznych dla okolic rezerwatu.

ŚCIEŻKA ZACZYNA się przy węźle szlaków na drodze Bukowiec – Jamna. Znakami koloru czerwonego prowadzi przez kolejne 9 przystanków, począwszy od skały Diabeł i dalej na zachód, aż do przystanku Diabla Dziura w najniżej położonym miejscu trasy. Łukiem przechodzi na południowe zbocze grzbietu i wraca pod szczyt Bukowca, mijając ostatnie dwa przystanki ze skałami w formie kamiennych grzybów.

IMG_4060
DiableSkaly0960